مرهم عشقدل باحضورعشق تو مدهوش و شیدا می شود

زیباترین لبـخـنــدها با عشــق مـعـنــا می شود

دنیابدون عشق تو درچشم دل بی ارزش است

بـا تـو تـمــام زنـدگی زیـبــای  زیـبــا می شــود

زیبایی این زندگی در عشق ورزی های ماست

با عشـق شور دیگری در سیـنـه پیدا می شود

از هم جـدا بودن فقـط  اسباب دل آزردگی ست

باشد اسیر درد و رنج هرکس که تنها می شود

اندوه قلب عاشقان، با عشـق درمـان می شود

ازمرهم عشق است اگر زخمی مُداوا می شود

تابستان92


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها