حدیث ارزونمی دانم چرا درعشق من تردید می کردی

دلم را بی بهانه حسرت بسیا ربخشیدی

 ولبریز از هزار ایکاش

میان خلوت شبها رهاکردی

که بی لبخند تو دیگرشقایق ها نمی رویند

کدام احساس را باید

که عمق قلب تو باو رکند عشقم

بگو بامن حدیث آرزوهایت

چه رؤیایی

            چه فردایی

                       چه بایدکرد

اگرمردن،درون گورخواهم رفت

   و دل کندن

اگرچه سخت،خواهم رفت

نمی دانی چنانت دوست می دارم

که بی تو تا ابد دلتنگ

و بی تو روز و شب دلگیرخواهم بود

تامردن


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها